Sök
Sök
Mina sidor

Andrahandsuthyrning, byte och överlåtelse


Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Du kan du få tillstånd att hyra ut din bostad under en begränsad tid. Du behöver då lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning.

På ansökan beskriver du tydligt ditt skäl till varför du behöver hyra ut lägenheten. Exempel på giltiga skäl är arbete/studier på annan ort eller att du vill provbo som sambo. Du får ett skriftligt beslut från oss inom några veckor. Du som planerar att hyra en av Salabostäders bostäder i andrahand ska alltid försäkra dig om att andrahandsuthyrningen är godkänd av oss.
Det är inte tillåtet att hyra ut din bostad utan tillstånd från oss, du riskerar då att bli av med både bostaden och bli spärrad från att söka ny bostad hos oss.


Är det möjligt att byta lägenhet?

För att få byta din lägenhet mot en annan ska du ha särskilda skäl för bytet. Ansökan om direktbyte ska alltid fyllas i och lämnas in till oss. Här hittar du blankett för direktbyte. Var noga att beskriva er situation i den ansökan ni lämnar in till oss. Ju tydligare ni är, desto större möjlighet för oss att fatta ett rättvist beslut. Ett direktbyte måste alltid godkännas av Salabostäder. När ett byte genomförs nollställs dina köpoäng. Parkeringsplatser och garage ingår inte i direktbyte. Mer information angående direktbyte


Kan jag överlåta min lägenhet till någon annan?

Det måste finnas godtagbara skäl till att kunna överlåta sitt hyresavtal. Du måste även ha ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den aktuella personen som du vill överlåta lägenhetskontraktet till. Personen måste ha varit skriven på adressen och bott tillsammans med dig under minst tre års tid. Överlåtelsen kan tidigast ske två kalendermånader efter att en komplett ansökan inkommit till Salabostäder. Överlåtelsen kan ladrig ske om du avser att bo kvar i lägenheten. En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet och en vän kan aldrig klassas som närstående i detta avseende. Vid överlåtelse av hyresavtal kontaktas kundtjänst för att skriva nytt avtal. Följande grundkrav måste uppfyllas för att överlåtelse ska kunna genomföras:

Separation - en avtalsinnehavare: Den som ska överta lägenhetskontraktet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år och kontroll från folkbokföringen kommer att genomföras. Insamlade köpoäng nollställs för den som tar över lägenhetskontraktet och måste samtidigt uppfylla grundkraven.   

Separation - två avtalsinnehavare: Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Den kvarboende hyresgästen kan då ta över hyresavtalet förutsatt att den uppfyller grundkraven.

Dödsfall: Vid dödsfall kan make/maka alltid ta över hyreskontraktet. Vid dödsfall där den bortgångne står själv på avtalet kan överlåtelse ska förutsatt att den kvarstående varit folkbokförd på samma adress i tre år. Överlåtelse sker förutsatt att grundkraven är uppfyllda. Vid dödsfall får kvarboende behålla sina poäng.

Överlåtelse till närstående: När en hyresgäst inte längre behöver sin lägenhet kan den överlåta den till närstående som hyresgästen varaktigt vart sammanboende med i tre år och som är folkbokförd på samma adress under denna tid och grundkraven är uppfyllda.

Grundkraven