Sök
Sök
Mina sidor

Hyra och betalning

Hyran betalas i förskott och ska vara betald senast sista vardagen varje månad.


Vad händer om jag inte betalar i tid?

Betalas inte avgiften i tid skickar vi en automatisk påminnelse i början av nästföljande månad via sms eller e-post. Det är en serviceåtgärd från oss på Salabostäder och det görs för att påminna dig som kund om att din hyresavgift inte är betald. Det är dock alltid ditt ansvar som hyresgäst att se till att hyran är betald enligt avtalet. Vid fortsatt utebliven hyra överlämnas ärendet till Intrum som därefter bevakar betalningen. Att inte betala sin hyra i tid anses som misskötsel. Om misskötseln fortsätter kan ditt avtal sägas upp.  


Vad kan jag göra om jag inte kan betala i tid?

Vi kan alla råka ut för oförutsedda händelser. Det gäller alla och ibland påverkas ekonomin. I en sådan situation är det viktigt att du som hyresgäst kontaktar oss på Salabostäder för att vi skall kunna hjälpa dig innan hyran förfaller.


Hur ansöker jag om autogiro?

Det enklaste sättet att få autogiro är att du ansöker i din internetbank eller följer nedanstående länk och registrerar ditt medgivande till autogiro.

Länk till medgivande av autogiro

Du kan också få en autogiroblankett i Salabostäders kundtjänst. Autogiro innebär att hyressumman automatiskt meddelas från Salabostäder till din angivna bank varje månad. Banken skickar i sin tur pengarna till Salabostäder i rätt tid förutsatt att det finns tillräckligt med pengar på det angivna kontot.


Vart kan jag hitta mina avier/fakturor?

Om du har tappat bort din avi eller betalar med autogiro hittar du den enklast på Mina sidor under Mina betalningar.