Sök
Sök
Mina sidor

Parkering


 
Får endast hyresgäster hyra en parkeringsplats?
 
Våra fordonsplatser tilldelas i till de som har avtal hos oss (lägenheter) i samma område som fordonsplatsen. Dessa platser publiceras på marknadsplats torget där du kan göra en intresseanmälan. Poängen du har samlat hos oss avgör vilken plats du får i kön. Kom ihåg att aktivera dig i fordonskön igen efter att du signerat ett nytt avtal.

 
Vad gäller om jag flyttar?

Om du säger upp din lägenhet kan det påverka den parkeringsplats du hyr från oss. Flyttar du från Salabostäder sägs avtalet upp i samband med att du säger upp ditt lägenhetsavtal. Bor du kvar hos Salabostäder och flyttar inom samma område får du behålla din fordonsplats. 


Vad får jag ha i ett garage?

Garaget är endast avsett för bilen och tillhörande vinter- och/eller sommardäck.
Det är viktigt att inte använda garaget som extra förråd. Skulle det börja brinna är risken mycket stor att man inte får ut någon ersättning för de saker som inte får förvaras där. 


Vad gäller för att få parkeringstillstånd?

Om du behöver parkera längre än 24 timmar måste du kontakta Salabostäder för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Ansökan skall skickas minst 2-3 vardagar innan du behöver det. Skälet till varför du behöver parkeringstillsånd skall anges, ex resa eller utlandsarbete, semester. Tillfälliga P-tillstånd är tidsbegränsade och gäller inte som permanent lösning. Du kan skicka din förfrågan till info@salabostader.se


Vad kostar det att hyra en parkeringplats?

Kostnad för olika parkeringsmöjligheter.

Parkeringsplats utan el - 130 kr

Parkeringsplats med el - 218 kr

Carport - 270 kr

Garage - 624 kr


Vad har ni för parkeringsregler?

Våra parkeringsregler