Sök
Sök
Mina sidor

Om cookies

På Salabostäders webbplats www.salabostader.se använder vi cookies. Cookies är små datafiler som lagras på besökarens dator för att vi till exempel ska kunna hantera besöksstatistik och ge dig bättre service på webbplatsen.

På Salabostäders webbplats använder vi cookies. Eller kakor på svenska. Cookies är små datafiler som lagras på besökarens dator för att till exempel hantera besöksstatistik. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.
 
Kort om lagen om elektronisk kommunikation
 
Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies samt ändamålet med användningen. Webbplatsen ska även informera om hur cookies kan undvikas. Du som besökare ska dessutom ges möjlighet att samtycka till att cookies används, det vill säga att de sparas på din dator. På salabostader.se har vi tillsvidare ingen funktion för aktivt samtycke utan tillämpar den tidigare principen att vi antar att om du inte samtycker stänger av webbläsarens funktion för lagring av cookies.
 
På salabostader.se informerar vi om alla cookies som används. Vi redovisar vad de  heter, vilken data som lagras, vad informationen används till och hur länge datat sparas.

Avstängning av cookies
 
Om du inte vill tillåta användandet av cookies kan du stänga av dessa via din webbläsares inställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Cookies på den här webbplatsen

Här nedan listar vi de cookies som vi använder på webbplatsen. Observera att det också kan finnas cookies som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller är kopplade till någon form av e-tjänst. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de cookies som används på den här webbplatsen, kontakta webbredaktionen.

Informationen vi lämnar innehåller följande:
•Namn – namn på kakan.
•Typ – sessionskaka (lagras tillfälligt) eller permanent kaka (lagras under en bestämd tid).
•Domännamn – vilken domän som sätter kakan. Här kan du utläsa om det är förstapartscookies (samma domännamn som webbplatsen) eller tredjepartscookies (ett annat domännamn än webbplatsen).
•Data – vilken data som lagras i kakorna.
•Användning – vad informationen används till.
•Tid – hur länge kakan sparas.

Namn: ASP.NET_SessionID
 •Sessionskaka med en tillfällig identitetskod som webbapplikationsservern använder för att hålla reda på vilka förfrågningar mot webbplatsen som hör ihop med en viss besökare (webbläsare, klient). Kakan krävs för att webbplatsen ska fungera och skapas automatiskt.
•Den information som sparas innehåller inte några personuppgifter och används inte för att registrera vilka webbplatser eller sidor du besöker.
•Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

Namn: __utma
•Permanent kaka från webbstatistiksystemet Google Analytics som används för att beräkna antalet unika besökare på webbplatsen. 
 •Data: antal besök, tider för första besök, föregående besök och när nuvarande besök påbörjades samt tidpunkten för sista interaktionen med webbplatsen. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
 •Ingen personlig information sparas.
•Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Namn: __utmb
•Sessionskaka från webbstatistiksystemet Google Analytics som används för att beräkna antal besök på webbplatsen. 
 •Data: unikt nummer, antal sidor som visats under nuvarande besök, tid när nuvarande besök påbörjades. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
 •Ingen personlig information sparas.
•Kakan förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Namn: __utmc
•Sessionskaka från webbstatistiksystemet Google Analytics som används med kakan __utmb för att räkna ut om ett nytt besök görs på webbplatsen (30 minuters inaktivitet räknas som ett nytt besök i Google Analytics). 
 •Data: unikt nummer
•Kakan förfaller när webbläsaren stängs.

Namn: __utmv
 •Permanent kaka som används för att hålla reda på vilket segment besökaren tillhör i Google Analytics (besökare från kommunens interna nät eller externa besökare). 
 •Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Namn: __utmz
 •Permanent kaka från webbstatistiksystemet Google Analytics som används för att mäta trafikkällor och navigering på webbplatsen (exempelvis vilken sökmotor som används för att komma in på webbplatsen). 
 •Data: unikt nummer, tid för klick från trafikkälla, räknare för trafikkälla samt namn på/typ av trafikkälla, sökord från externa sökmotorer.
•Kakan förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Lyssna (Readspeaker)

Använder du lyssnafunktionen lagras inga cookies förutom om du väljer att anpassa inställningar. Då lagras ett antal cookies beroende på val av inställningar. Namn på kakorna är ReadSpeakerHL, ReadspeakerHLicon samt ReadSpeakerHLspeed. 

Youtube

Om du tittar på en film på salabostader.se som är lagrad på Youtube.com lagras cookies från domännamnet youtube.com. Namnet på kakorna är GEO, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE och use_hitbox.