Sök
Sök
Mina sidor

Tillgänglighet på Salabostader.se

Salabostäder står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.
Därför håller vi på med arbetet att byta plattform och ta fram en ny webbplats för att leva upp till WCAG 2.1 AA. På grund av begränsade resurser lägger vi all fokus på att ta fram den nya webbplatsen så skyndsamt vi kan. Om det finns någon del av webbplatsen som du inte kan ta till dig eller använda så vill vi att du kontaktar oss.
Vi är här för att hjälpa dig.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i nuläget inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sajten är inte mobilanpassad, vilket försvårar för mobilanvändare och personer med nedsatt syn.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från salabostader.se i något annat format, till exempel stor text, lättläst, kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt

Skicka e-post till info@salabostader.se

Ring 0224-858 10

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Presentationsattribut för html används för funktionell visning av iframe-element. [WCAG 1.3.1]

Det finns video som saknar syntolkning och textning. [WCAG 1.2.5]

Det finns länkar där samma länktext används för olika destinationer. [WCAG 2.4.4]

Vissa element är inte tydligt markerade i fokus [WCAG 2.4.7]

Tab-ordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3]

Tydligheten i länkar är bristfällig på startsidans snabbknappar [WCAG 2.4.4]

Saknar beskrivning om vad sidans olika delar har för roll [WCAG 1.3.1]

Möjlighet saknas att hoppa direkt till innehåll vid tangentbordsnavigering [WCAG 2.4.1]

Sidan är inte responsiv [WCAG 1.4.10], därmed fungerar inte designen vid rotation [WCAG 1.3.4]

Det finns inget alternativ till komplexa fingerrörelser [WCAG 2.5.1]

Det finns hänvisingar som är beroende av sensoriska kännetecken [1.3.3]

Det är inte tillräcklig kontrast mellan texten och bakgrunden i den primära navigationen [WCAG 1.4.3]

Alla bilder har inte alt-texter [WCAG 1.1.1]

Det framgår inte vilka fält som är tvingande i kontaktformuläret förrän man prövar att posta [WCAG 3.3.2]

Filmklippet under Boguide har ingen transkribering [WCAG 1.2.1] och är heller inte textad [WCAG 1.2.2], [WCAG 1.2.3]. Syntolkning av innehållet finns ej [WCAG 1.2.5]

Koden validerar inte [WCAG 4.1.1]

PDF-blanketterna är inte 100% tillgänglighetsanpassade [WCAG 1.3.1] 

 

Hur vi testat webbplatsen                             

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av salabostader.se

Senaste bedömningen gjordes den 13 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 juli 2020.