Sök
Sök
Mina sidor

Att tänka på vid inflytt

Välkommen som hyresgäst hos Salabostäder!

Inflytt sker kl 12:00 på hyresavtalets startdatum eller första vardagen efter stardatumet om det infaller på helg/helgdag. Hyran ska betalas in i förskott innan du hämtar ut nycklarna, medtag kvitto på inbetalningen om du misstänker att den inte hunnit fram till oss vid inflytt.

Om du och den avflyttande hyresgästen är överens om att du får flytta in tidigare än vad hyresavtalets startdatum visar ombesörjer inte Salabostäder någon städbesiktning utan det sker mellan av- och inflyttande hyresgäster. Därmed löses även enventuella brister i städningen er emellan som hyresgäster, utan Salabsotäders medverkan.
Vid en överenskommelse om tidigare inflytt kan den avflyttande hyresgästen lämna en lägenhetsnyckel direkt till den inflyttande, resterande nycklar lämnas till Salabostäders kundtjänst.

Eventuell hyresbetalning vid tidigare av- och inflytt regleras er hyresgäster emellan utan inblandning av Salabostäder. Värt att tänka på är att den som står på hyresavtalet är den som har ansvaret för lägenheten. Sker inflytt under kvarvarande uppsägningstid för den avflyttande så är det alltså den avflyttande hyresgästen som har ansvaret fram tills dess att uppsägningstiden är slut.

Att tänka på vid inflytt
Abonnemang
för bland annat telefon, bredband och el ingår inte i hyran. Dessa får du teckna själv med den operatör/leverantör du önskar. Kom ihåg att säga upp och/eller flytta de abonnemang du har då du byter bostad.
Om du vill teckna bredbandsavtal och/eller TV, gör du detta via Zmarket, sala.zmarket.se.

Anmäl din nya bostadadress till Skattemyndigheten. Hos Adressändring kan du göra din flyttanmälan så får de flesta myndigheter, organisationer och företag reda på att du flyttat. Gäller dock inte bank och försäkringsbolag.

Du har en (1) vecka på dig att felanmäla om du anser något inte stämmer överens med besiktningsprotokollet.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du som hyregäst har en hemförsäkring, ifall något skulle hända ditt boende. Om du saknar hemförsäkring och något oförutsett inträffar kan det leda till att du inte får någon ekonomisk ersättning för de kostnader som uppstår vid exempelvis vattenskada, brand eller inbrott.

Brandvarnare

Det kan uppstå brand från många olika platser i ett hem, kök och tvättstuga är dock det vanligaste. Därför är brandvarnare en livsviktig del i ditt boende. Testa regelbundet din brandvarnare och felanmäl omgående till oss om du märker att den inte fungerar. Om du saknar brandvarnare finns det att hämta hos oss på Brunnsgatan 31.