Sök
Sök
Mina sidor

Flytta ut

Nycklarna ska lämnas tillbaka till Salabostäder senast kl 12:00 första vardagen efter hyresavtalets slutdatum. En godkänd slutbesiktning av lägenheten ska då vara utförd av oss. Protokoll lämnas tillsammans med nycklarna till vår kundtjänst.

Om du och den inflyttande hyresgästen är överens om att personen ifråga kan flytta in tidigare än vad hyresavtalets startdatum visar ombesörjer inte Salabostäder någon städbesiktning utan det sker mellan av- och inflyttande hyresgäster. Därmed löses även enventuella brister i städningen er emellan som hyresgäster, utan Salabsotäders medverkan.
Vid en överenskommelse om tidigare inflytt kan den avflyttande hyresgästen lämna en lägenhetsnyckel direkt till den inflyttande, resterande nycklar lämnas till Salabostäders kundtjänst.

Eventuell hyresbetalning vid tidigare av- och inflytt regleras er hyresgäster emellan utan inblandning av Salabostäder. Värt att tänka på är att den som står på hyresavtalet är den som har ansvaret för lägenheten. Sker inflytt under kvarvarande uppsägningstid för den avflyttande så är det alltså den avflyttande hyresgästen som har ansvaret fram tills dess att uppsägningstiden är slut.

Salabostäder tillämpar tre former av besiktningar.

Avflyttningsbesiktning
Bokas så snart hyresavtalet är uppsagt. Normalt genomförst besiktningen inom två veckor. Salabostäder bedömer normalt/onormalt slitage. Vid onormalt slitage ska hyresgästen åtgärda skadorna inom uppsägningstiden.

Städbesiktning
Salabostäder besiktar flyttstädningen så att lägenheten är i godkänt skick när nycklarna lämnas in. Blir städningen inte godkänd får avflyttande hyresgäst chansen att åtgärda bristerna om tid finns. I annat fall åtgärdas lägeneheten av städfirma hyresgästen faktureras kostnaden.

Omflyttningsbesiktning
Bokas omgående när hyresgästen ska flytta inom Salabostäders bestånd. En omflyttningsbesiktning är detsamma som en avflyttningsbesiktning men eventuella kostnader för onormalt slitage ska regleras inom sju kalenderdagar för att den avflyttande hyresgästen ska få skriva på den nya hyresavtalet.


Läs gärna!

Avflytt broschyr SABO
Broschyr från SABO (pdf)