Sök
Sök
Mina sidor

Andrahandsuthyrning


Salabostäder tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. Det krävs att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl att hyra ut din bostad i andra hand.

 

  • Särskilda familjeförhållanden. (Hyresgäst vill prov bo i ett parförhållande i de fall de inte bott tillsammans tidigare. En kopia av den blivande sambons hyresavtal/köpekontrakt lämnas för att styrka din ansökan.)
  •  Längre utlandsvistelse. (Gäller minst fyra månader utomlands och kopia av biljett lämnas för att styrka din ansökan.)
  • Ålder eller sjukdom. (Om hyresgäst läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg erfordras.)
  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller utomlands. (Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfodras)

Andrahandshyresgästen måste uppfylla Salabostäders grundkrav för störningsfritt boende, skulder och betalningsanmärkningar. Skriftligt godkännande av Salabostäder krävs för att få hyra ut lägenheten i andra hand innan andrahandsuthyrningen påbörjas. Ansökan beviljas normalt i sex månader.

Om en olovlig andrahandsuthyrning har skett kan hyresgästen bli vräkt/avhysas och därmed klassas det som en misskött relation. Det kan innebära att du inte får hyra någon lägenhet av Salabostäder inom två års tid efter detta. Regelbundna kontroller görs i Salabostäders bestånd.

Förstahandshyresgästen ansvarar för att hyrorna betalas i tid samt att inga störningar sker. Salabostäder rekommenderar att första- och andrahandshyresgästen tecknar ett hyresavtal sinsemellan. Läs mer på http://https://www.hyresgastforeningen.se/

Du kan aldrig överta ett förstahands kontrakt om du hyr i andrahand.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning