Sök
Sök
Mina sidor

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassning lämnas till Salabostäder för eventuellt medgivande innan den lämnas till kommunen för handläggning. Vår handläggning tar normalt en till tre arbetsdagar. Det innebär att vi gör en prövning om anpassningen är lämplig i den form den beskrivs för aktuell lägenhet. 

Generellt gäller att vi är väldigt restriktiva med medgivande till trapphissar utanför lägenhetsdörr. I vissa områden (Dalhem och Ängshagen) har vi en del självskötsel som kontraktsvillkor. I dessa områden medger vi endast de enklaste åtgärder såsom tröskelborttagning och handtag.