Sök
Sök
Mina sidor

Energispartips och inomhustemperatur

Vi kan alla bidra till att spara energi i våra boenden. Det kan till exempel vara att felanmäla droppande kranar, kontrollera tätningslisterna i dina fönster eller släcka lampan när du lämnar rummet.

Allmännyttans hemsida hittar du fler smarta energispartips för dig, oss och vår miljö.

Inomhustemperatur

Salabostäder har en värmepolicy och följer de regler och rekomendationer för inomhustemperatur som ställs enligt Boverkets byggregler och socialstyrelsens författningssamlings allmänna råd. Utifrån fessa regler, har salabostäder bestämt att inomhustemperaturen i lägenheter och lokaler skall vara 21 grader, +/- 0-5 grader. Detta har visat sig vara en temperatus som de flesta människor trivs med. För att temperaturen i din bostad ska vara 21 grader, kan det emellanåt vara bra att se över vissa saker för att hindra värmen från att försvinna ut i tomma intet. Här kommer några smarta vä´rme- och energitips:

  • Om du ställer stora möbler eller har långa gardiner framför dina element kan värmen inte komma ut i rummet. Det behövs minst 40 cm fri yta framför ett element för att det ska fungera rätt.
  • Om du vill få in frisk luft i lägenheten kan du vädra med tvärdrag i några minuter. Då byts luften ut, utan att rummet blir kallt. Om du däremot vädrar för att få det svalare i ditt hem, är det bättre att sänka värmen på elementen.
  • Om du stänger vädringsluckor och ventiler i din lägenhet slutar luftväxlingen att fungera, samtidigt som halten av skadliga ämnen i luften stiger. Låt istället ventilationen få röra sig fritt så får du en fungerande och hälsosam cirkulation av luft i din bostad.
  • För att hindra värmen från att sippra ut genom fönstren, kan ett enkelt sätt vara att dra ner rullgardiner.