Sök
Sök
Mina sidor

Parkeringen


Här kan du läsa om de regler som gäller för parkering i våra bostadsområden. Vi är glada att du följer dessa, för allas säkerhet och trevnad.
 • Parkering 24 timmar gäller endast vardagar, inte helger eller dag före helgdag. (Gäller ej förhyrda p-platser).

 

 • Du får endast parkera på anvisade platser. Övrigt gäller parkeringsförbud. På våra parkeringar finns skyltar som visar vad som gäller. 

 

 • Observera att endast befintliga hyresgäster kan teckna avtal och hyra våra parkeringsplatser. Vid uppsägning av bostadsavtal sägs sidoavtal upp såsom parkeringsplats.

 

 • Den bil du parkerar måste vara registrerad på dig eller den du bor med och du måste vara skriven i det aktuella området. 

 

 • Våra parkeringar är endast till för personbilar. Husvagnar, husbilar och släp får inte ställas här.

 

 • Avställda fordon, skrotbilar samt fordon med körförbud får inte stå på våra parkeringar, gäller även om du hyr din parkeringsplats.

 

 • En hyrd parkering förfogar man själv över som hyresgäst. Vid ev överträdelse är det hyresgästens eget ansvar att ringa bevakningsföretag.

 

 • Vill du säkerställa att du har en plats att parkera din bil är du välkommen att hyra en parkeringsplats av oss.

 

 • På våra parkeringar finns ett begränsat antal handikapplatser. Dessa får nyttjas i mån av plats för dig som har giltigt tillstånd. Kommunalt handikapptillstånd gäller med samma begränsning. 

 

 • Parkering framför garage och carport är inte tillåtet. 

 

 • Om du behöver parkera längre än 24 timmar måste du kontakta Salabostäder för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Ansökan skall skickas minst 2-3 vardagar innan du behöver det. Skälet till varför du behöver parkeringstillsånd skall anges, ex resa eller utlandsarbete, semester. Tillfälliga P-tillstånd är tidsbegränsade och gäller inte som permanent lösning. Du kan skicka din förfrågan till info@salabostader.se

 

 • Du får lasta i och ur din bil på ej anvisad plats om det pågår en aktivitet kring fordonet var 10:e minut. 

 

 • Det är inte tillåtet att köra motordrivna fordon, moped och motorcykel i bostadsområdet. 

 

 • Din bil får inte utgöra någon skaderisk eller miljöfara gällande läckande vätska eller trasiga fönster- och lyktglas.  

 

 • Enligt svensk lag är det förbjudet att lämna motorvärmekabeln kvar i eluttaget på elstolpen.

 

 • Vi värnar om miljön och hoppas även du gör det. Undvik därför gärna tomgångskörning och slå av motorn när din bil står still. 

 

 • Telefonnummer Securitas 0771-767000
  Vid t ex felparkerade bilar eller andra parkeringsfrågor.