Sök
Sök
Mina sidor

Parkeringen


Här kan du läsa om de regler som gäller för parkering i våra bostadsområden. Vi är glada att du följer dessa, för allas säkerhet och trevnad.
 • Parkering 24 timmar gäller endast vardagar, inte helger eller dag före helgdag. (Gäller ej förhyrda p-platser).
 • För att få hyra en plats skall du vara skriven i det aktuella området.
 • Observera att endast befintliga hyresgäster kan teckna avtal och hyra våra parkeringsplatser. Vid uppsägning av bostadsavtal sägs sidoavtal upp såsom parkeringsplats.
 • Den bil du parkerar måste vara registrerad på dig eller den du bor med. 
 • Du får endast parkera på anvisade platser. Övrigt gäller parkeringsförbud. På våra parkeringar finns skyltar som visar vad som gäller. 
 • Våra parkeringar är endast till för personbilar. Husvagnar, husbilar och släp får inte ställas här. 
 • Avställda fordon, skrotbilar samt fordon med körförbud får inte stå på våra parkeringar, gäller även om du hyr din parkeringsplats.
 • En hyrd parkering förfogar man själv över som hyresgäst. Vid ev överträdelse är det hyresgästens eget ansvar att ringa bevakningsföretag.
 • På våra parkeringar finns ett begränsat antal handikapplatser. Dessa får nyttjas i mån av plats för dig som har giltigt tillstånd. Kommunalt handikapptillstånd gäller med samma begränsning. 
 • Parkering framför garage och carport är inte tillåtet. 
 • Om du behöver parkera längre än 24 timmar måste du kontakta Securitas för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Ansökan skall skickas minst 2-3 vardagar innan du behöver det. Skälet till varför du behöver parkeringstillsånd skall anges, ex resa eller att du bor på adressen men annan person står som ägare till bilen. Du kan skicka din förfrågan till salabostader@securitas.se eller skriftligt till adress:
  Märk kuvert "parkeringstillstånd"
  Securitas Sverige
  Gesällgatan 7
  745 39 ENKÖPING
 • Telefonnummer Securitas 0771-767000
  Vid t ex felparkerade bilar eller andra parkeringsfrågor.
  OBS! Går inte att söka parkeringstillstånd via telefonnumret, det måste ske skriftligt.
 • Du får lasta i och ur din bil på ej anvisad plats om det pågår en aktivitet kring fordonet var 10:e minut. 
 • Det är inte tillåtet att köra motordrivna fordon, moped och motorcykel i bostadsområdet. 
 • Din bil får inte utgöra någon skaderisk eller miljöfara gällande läckande vätska eller trasiga fönster- och lyktglas.  
 • Enligt svensk lag är det förbjudet att lämna motorvärmekabeln kvar i eluttaget på elstolpen.
 • Vi värnar om miljön och hoppas även du gör det. Undvik därför gärna tomgångskörning och slå av motorn när din bil står still.