Sök
Sök
Mina sidor

Sophantering

Vår hantering av avfall bygger på källsortering. För att underlätta för er som hyresgäster har vi bostadsnära sortering i våra miljöbodar. Hur avfallet skall sorteras och var du skall lämna det kan du läsa nedan.

I våra miljöbodar kan du lämna: ofärgat och färgat glas, förpackningar av plast, papper och metall samt tidningspapper, bioavfall (matrester) och restavfall.

Allt övrigt avfall skall lämnas till kommunens Återbruket/Returen.
Vi debiterar bortforsling av annat avfall om det lämnas vid våra miljöbodar.

Information om hur du sorterar finns på VAFAB´s hemsida.