Sök
Sök
Mina sidor

Driftinformation gällande Dammgatan 9, 11, 13

Under morgondagen (torsdag 29/10) måste vi för att säkerhetsställa att det inte finns fler läckor i systemet, få tillträde till samtliga lägenheter, lokaler, garage och förråd. Vi kommer att använda reservnyckel/huvudnyckel. Det tar cirka 5 minuter per lägenhet.

Vi har haft problem med för högt tryck i värmesystemet och därmed läckage på några element i området. Då detta anses vara en fara för fastigheten behöver vi gå in i alla utrymmen för att kontrollera att elementen inte läcker.