Sök
Sök
Mina sidor

Ett år med Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ

Ett år med Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ – tillsammans minskar vi Salabostäder klimatpåverkan på riktigt.

För ett år sedan startade Sveriges Allmännytta klimatinitiativet och 176 bostadsföretag med sammanlagt 681 000 lägenheter har hittills anslutit sig. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Fakta och siffror om Allmännyttans klimatinitiativ 2019

Allmännyttan producerar förnybar energi

Allmännyttans företag är både delägare och andelsägare i anläggningar som producerar förnybar sol- och vindel. Sammanlagt produceras 135 miljoner kWh, 135 GWh, i dessa anläggningar. Det motsvarar elanvändningen i ca 58 500 lägenheter (en snittlägenhet i Nils Holgerssonundersökningen använder 2300 kWh hushållsel /år).  

  • 21 allmännyttiga bostadsföretag producerar 126 GWh el i egen eller andelsägd vindkraft. 
  • 69 allmännyttiga bostadsföretag producerar 8 GWh el i andelsägd solcellspark eller i egen solcellsanläggning.  

Av elen som produceras i egna solceller används ca 5 GWh för eget bruk eller av hyresgästerna och ca 3 GWh skickas ut på elnätet.

Alla siffror är ungefärliga och baserade på bostadsföretagens egna inrapporterade värden.

Bränslen i egna pannor

110 allmännyttiga bostadsföretag har inga egna värmepannor eller är fossilbränselfria i de som finns.

Fossilfria drivmedel i bilar och arbetsmaskiner

60 företag har både fossila och ickefossila drivmedel och har alltså påbörjat sin resa mot att bli fossilfria. De har alltså gjort aktiva val att använda fossilfria bränslen i sina bilar och arbetsmaskiner med exempelvis HVO, alkylatbensin, biodiesel, FAME, biogas, naturgas.

Salabostäders mål är att vara fossilfria redan 2020.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.


Klimatinitiativet Hans och Bernard

Bild Klimatinitiativet