Sök
Sök
Mina sidor

Lägenhetsdeklaration inför systematisk hyressättning

Snart kommer alla våra hyresgäster att få en lägenhetsdeklaration hemskickad, tillsammans med ett förklarande följebrev. Oavsett om deklarationen stämmer eller inte är det väldigt viktigt att du skickar tillbaka information till Salabostäder, med notering att deklarationen är riktig eller med dina rättelser.

Vad är systematisk hyressättning?

Salabostäder och Hyresgästföreningen samarbetar för att genomföra en systematisk hyressättning. Med det nuvarande systemet för hyressättning kan en äldre lägenhet i Salbohed kosta lika mycket som en nyare i centrala Sala. Tycker du att det är rättvist? Inte vi heller.

Systematisk hyressättning är en metod för att få en rättvisare hyressättning, som är lika för alla lägenheter med samma bruksvärde. Med bruksvärde menas det värde som sätts på lägenheten baserat på hur den uppfyller behovet hos dig som hyresgäst. Läs mer om bruksvärde på Hyresnämndens hemsida.

Eftersom systematisk hyressättning fungerar som en tydlig varudeklaration får du som hyresgäst en bättre förståelse för vad hyran baseras på. När systematiseringen är klar får man rättvisare och tydligare hyresförhandlingar för alla parter. Värt att poängtera är att det för Salabostäder inte innebär någon intäktsökning utöver den vanliga hyresförhandlingen, vid införandet av systematisk hyressättning.

Lokala förutsättningar

Det finns många olika typer av systematisk hyressättning, eftersom den ska utgå från de lokala förutsättningarna på orten. Salabostäder och Hyresgästföreningen inledde detta arbete redan 2012, men av olika anledningar har arbetet stannat upp. Nu är vi igång igen för att slutföra det.

Vad går metoden ut på?

Varje lägenhet bedöms och poängsätts utifrån ett antal parametrar som storlek, planlösning, allmänna läge, ljudisolering, hiss, närhet till kommunikationer och så vidare. Hyresgästerna har i en enkät värderat parametrarna i processen. Poängsättningen fastställs i förhandlingar mellan bostadsföretaget och hyresgästföreningen.

Från och med nu kan Salabostäder också, i en lägenhetsdeklaration, visa vad i din lägenhet som påverkar din hyra. Din deklaration är unik och återspeglar din lägenhets egenskaper. Har din granne en annan standard skiljer sig era deklarationer åt.
Arbete och installationer som du själv har bekostat ska inte räknas med i denna deklaration, t ex egen diskmaskin, tvättmaskin mm.

Lägenhetsdeklaration
 
Salabostäder har inventerat lägenheterna för att se vilka egenskaper de har. För att säkerställa att inventeringen blir så korrekt som möjligt ber vi dig att gå igenom din lägenhetsdeklaration för att stämma av besiktningen/inventeringen.
Oavsett om deklarationen stämmer eller inte är det väldigt viktigt att du skickar tillbaka information till Salabostäder, med notering att deklarationen är riktig eller med dina rättelser.

Lämna svar via post, till

Salabostäder AB
Box 63
733 21 Sala

eller så lämnar du svaret i brevlådan som står dagtid utanför vår entré på vardagar 7-16.

Svar från respektive lägenhet behövs senast 2020-12-18. Om ni postar ert svar räcker det med att det är postat den 18/12.

Har du frågor om systematisk hyressättning? 

Har du frågor och funderingar kring arbetet med rättvisa hyror är du välkommen att kontakta:
 
Bernard Niglis, VD Salabostäder
Tel 0224 – 858 14 eller via bernard.niglis@salabostader.se

Förhandlingsdelegationen, Hyresgästföreningen i Sala via
Lena Jansson Nordin, lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se
Tel 010-459 13 53
Lars Öberg, hgf@bredband2.com
Tel 072- 528 15 77
Roger Wallin, roger.wallin@mogroup.com
Tel 073-081 60 10
Birgitta Englund, birgitta.englund@gmail.com
Tel 070-537 35 93

Du kan även läsa mer om systematisk hyressättning på Sveriges Allmännytta
och på Hyresgästföreningens hemsida.