Sök
Sök
Mina sidor

Nya hyror är klara för 2019

I årets förhandlingar har en överenskommelse träffats som i genomsnitt ger 1,8% ökning av hyrorna för lägenheter. Höjningen varierar beroende på i vilket område lägenheten finns.

Det blir högre höjningar i våra mest centrala fastigheter och lägre i andra områden. De områden som renoverats under året och kommer att renoveras nästa år har hyran förhandlad redan och omfattas inte av denna höjning.

En hyresökning på 1,8% motsvarar 108kr i månaden om hyran är 6000kr.

Att ökningarna är högre än föregående år beror på att bolagets kostnadsökningar legat mellan 2-3% de senaste åren och hyresökningarna mellan 0,5-0,8%. Bolaget är inne i en fas med mycket stora underhållsinsatser som måste göras under de närmaste 10 åren. De närmaste åren investeras 50-100 Mkr per år i renoveringar. Salabostäder har som många andra liknande allmännyttiga företag en stor del av sina fastigheter byggda under 60-talet  och dessa måste nu renoveras.

Salabostäder har ett stort behov av att utföra underhåll i form av stamrenoveringar. Det påverkar bolagets ekonomi, vilket vi måste ta ansvar för. Bolaget har under lång tid även arbetat med att sänka kostnader i förvaltningen för att också den vägen få medel över till underhåll.  Vi kommer ändå att behöva hyresökningar i den här nivån som lägst kommande år för att klara av vårt uppdrag över tid.