Sök
Sök
Mina sidor

Insändarsvar

Det är tråkigt att Hyresgästföreningen hanterar fakta på ett så vårdslöst sätt som framkommer i den insändare som publicerades den 11 januari 2019.

Fakta:

 I det aktuella området Berget med 106 lägenheter finns ett antal 3:or och 4:or, närmare bestämt 60 stycken och det är dessa striden om toalettdörren handlar om.

Av de som skrivit på namninsamlingen om toalettdörren, 46 namn, bor 9 personer i tvåor som inte omfattas av detta. 1 bor inte alls i området, 1 har sagt upp sin lägenhet och kommer inte att bo kvar under renoveringen, en har ångrat sig och vill ha det som vi föreslagit, 6 personer har inte eget kontrakt utan bor med någon annan i området. Kvar är med andra ord 34 namn kvar på lista som vill ha kvar toalettdörren som den är nu.

Att lösningen även innebär att lägenheterna får en extra toalett vilket idag är standard i större lägenheter nämns inte i Hyresgästföreningens insändare.

Att jämföra med ”lex Dammgatan” är inte aktuellt då den renoveringen innebar en hyresökning med 70-75% medans vi i aktuellt projekt får en ökning med 24-34% som dessutom minskas med en rabatt under 7 år, vilket är en stor skillnad!

Boinflytande är något vi arbetar kontinuerligt med men det innebär inte med självklarhet direkt demokrati, vilket är något helt annat. Salabostäder har väldigt få stora lägenheter och de som finns är eftertraktade av stora familjer som vill ha fler sovrum. Att ha ett sovrum där övriga i familjen skall passera för att komma till duschen är inte önskvärd för dessa.

Hyresgästföreningen har i diskussioner med oss inom Salabostäder framfört önskemål om att vi skall renovera på billigare sätt än det vi tillämpar. Som allmännyttigt bostadsbolag med ansvar för att se till att bra boendemiljöer finns i vår kommun ser vi det inte på samma sätt. Vi renoverar inte på billigaste sätt eftersom vi vill säkerställa att de boende vi erbjuder skall hålla en bra standard och inte vara någon sämre form av boende, vilket blir följden av att inte ta tag i ventilation, köksstandard mm när vi renoverar. Att följa Hyresgästföreningens råd när det gäller renovering innebär på sikt att allmännyttans boenden kommer att ha en sämre standard än övriga boendeformer – så vill vi inte ha det i Salabostäder. Därför balanserar vi åtgärder som måste göras och försöker lyssna på våra hyresgäster och få med de synpunkter som framkommer i enkäter och på annat sätt till oss.

Tryggheten i våra hus är sådant som många hyresgäster har önskemål om när det gäller säkerhetsdörrar, porttelefon, säkrare förråd men också bättre ventilation och förberedelse för tvätt- och diskmaskin i lägenheten mm. Det är därför vi försöker få med det när vi renoverar.

Hyresgästföreningen påtalar också att skatteintäkter är viktiga för kommunen och att det är kopplat till boende. Det håller vi med om men för att nya skattebetalare skall flytta till kommunen krävs också att boendet uppfyller dagens krav på standard vilket ställer krav på att vi även tänker på framtida hyresgäster.

Salabostäder arbetar långsiktigt för Sala och för att säkerställa att våra boenden även i framtiden skall vara attraktiva!

Bernard Niglis

VD