Sök
Sök
Mina sidor

Uteplatser Dalhemsområdet

Att bo i en hyresrätt innebär bl.a. att man har ett stort inflytande vad gäller sitt boende, men det innebär också att leva upp till parternas ingångna hyresavtal.

Mer ingripande åtgärder på och i fastigheten får aldrig utföras utan fastighetsägarens tillstånd, vilket följer av hyreslagen.

Dalhem är ett område som är detaljplanlagt och Salabostäder måste se till att uteplatser, fasader, tak, m.m. på fastigheten efterföljer gällande regler. Vissa åtgärder såsom tak- och staketbygge kan kräva bygglov. För att säkerställa att plan- och bygglovsregler efterföljs gäller följande:

-          Tak över altan får inte byggas då det krävs bygglov (likaså inramning/inglasning)

-          Staket ska vara ett spjälstaket med en höjd på högst 90 cm och sex meter från husväggen utåt

-          Insynsskydd får sättas upp på sidorna av trallen i samråd med Salabostäder (särskilt tillstånd krävs)

Under 2019 kommer Salabostäder att kontrollera samtliga uteplatser. Målet är att få till ett enhetligt område som håller sig inom detaljplanreglerna.

Om det konstateras avvikelser kommer vi att kontakta berörda hyresgäster för vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Har du funderingar på vad det kan innebära för just dig hör gärna av dig till mig.

Lars Wahlsten

Kvartersvärd

0224 858 52