Sök
Sök
Mina sidor

Värmesystem

Vi renoverar/installerar värmesystem på Bryggeriet och Jakobsberg

Salabostäder har under vintern gjort en upphandling av renovering/nyinstallation beträffande värmesystemet på Bryggeriet/Jakobsberg. Det står nu klart att VVS Installatör AB kommer att utföra arbetet.

Som ni boende på berörda områden säkert har märkt så har Sala Heby Energi AB gjort förberedande arbeten med att dra fram nya fjärrvärmeledningar till fastigheterna.

Det som kommer i nästa skede med start under våren är att VVS Installatör AB kommer att installera nya värmecentraler samt att byta ventiler & termostater på samtliga element. Detta innebär att entreprenören behöver tillträde till samtliga lägenheter för att kunna utföra arbetet. Mer information när dessa arbeten utförs kommer senare.

Entreprenaden är indelad i tre etapper med start på röda Jakobsberg(6-16) följt av Bryggeriet och avslutas med gula Jakobsberg(18-26).

Planerade arbeten:

Etapp 1: Befintlig undercentral Jakobsbergsgatan 10 byts ut och kommer att betjäna Jakobsbergsgatan 6-10. Ny undercentral byggs i källaren på Jakobsbergsgatan 12 och kommer att betjäna Jakobsbergsgatan 12-16. Samtliga radiatorventiler/termostater byts ut.

Etapp 2: Befintlig undercentral Bryggerigatan 12 byts ut och kommer att betjäna Bryggerigatan 8-18. Ny undercentral byggs i källaren på Bryggerigatan 4 och kommer att betjäna Bryggerigatan 2-6. Stamventiler och samtliga radiatorventiler/termostater byts ut.

Etapp 3: Befintlig undercentral Jakobsbergsgatan 24 byts ut. Stamventiler och radiatorventiler/termostater byts ut.

 

Arbetet med den första etappen är beräknad att påbörjas i maj. Mer information kommer fortlöpande.

 

Med vänlig hälsning

Mathias Kull

Projektledare

Salabostäder AB