Sök
Sök
Mina sidor

Vattenbrist

Som ni kanske sett råder vattenbrist i Sala kommun. Det innebär att det är totalt bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten inom hela kommunen och då även i våra områden. Vi uppmanar därför våra hyresgäster till återhållsamhet med vatten under sommaren.

Följande text finns på www.sala.se som är kommunens webbplats:

Beslut om bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten i hela
Sala kommun

Med anledning av extremt låga nivåer i de stora grundvattenmagasinen förbjuds bevattning med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

Sedan tidigare gäller bevattningsförbud i de områden som betjänas av vattentäkterna i Hedåker samt Ransta, samt förbud mot fyllning av trädgårdspooler med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

Beslutet gäller tills vidare.

KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-13
Anders Wigelsbo
Kommunstyrelsens ordförande