Sök
Sök
Mina sidor

Entreprenörer

För att klara av underhåll och reparationer av våra lägenheter anlitar vi yrkeskunniga entreprenörer.
Vi ställer höga krav på våra entreprenörer och skriver alltid samarbetsavtal innan påbörjade projekt.
Entreprenörerna upphandlas i konkurrens enligt Lagen om offentlig upphandling,
LOU och kontraktstiden är mellan ett till fem år.