Sök
Sök
Mina sidor

Konst på Åkra

Inom Åkraområdet pågår sedan flera år tillbaka ett större stamrenoveringsprojekt. I enlighet med Sala kommuns ambition om att varje större projekt skall innehålla konstnärlig utsmyckning har också vi därför som ambition att avsluta varje del med ett nytt konstverk.

Vi har valt att använda en konstform som kallas muralmålning. Konstnären heter Wild Drawing (WD) och utgår från Grekland.  Inom Åkraområdet har vi nu tre målningar som återfinns på Berggatan 7, Åkragatan 10 och Åkragatan 2.

Kommunens mål är att en del av projektbudgeten ska gå till den konstnärliga utsmyckningen. Inom Salabostäder har vi valt att lägga oss på en låg nivå. Vi finner det svårt att motivera den kostnadsökning det skulle medföra för oss och det hyrespåslag det skulle innebära för våra hyresgäster att satsa stora pengar på konst. Konstverken på Åkraområdet står för ungefär en promille av den totala projektbudgeten.

Motiven vi har fastnat för heter Pianists room, Childhood och Purple dream och vi hoppas de ska tilltala många och skapa ett trivsamt intryck av området.

Nedan finns även länkar till vår konstnär

 WD hemsida

WD Instagram

WD Facebook