Sök
Sök
Mina sidor

Företagsledning

I företagets ledningsgrupp ingår förvaltningschefen, tekniske chefen och ekonomichefen tillsammans med VD.

Ledningsgruppen har förändrats och utvecklats under åren. Vi fortsätter med utbildning i arbetsmiljö och ledarskap för att få bättre förutsättningar att leda verksamheten inom våra respektive avdelningar/ansvarsområden mot gemensamma mål. Vill du komma i kontakt med oss i företagsledningen så kan du använda förnamn.efternamn@salabostader.se

VD Bernard Niglis
Bernard Niglis
VD
Mina uppgifter består i att ta det övergripande ansvaret för vår verksamhet samt att, tillsammans med övriga chefer, svara för de strategiska frågorna.

Bild på Katrin Mellberg
Katrin Mellberg

Ekonomiansvarig

Förvaltningschef Håkan Johansson

Håkan Johansson
Förvaltningschef
Mitt uppdrag och ansvar är den löpande driften av bolagets fastigheter med  personansvar för bland annat kvartersvärdar. Utveckling av processer och rutiner för den löpande verksamheten samt upphandling/uppföljning av entreprenörer, försäkringsfrågor, pågående/kommande projekt, bostadssociala frågor, skadehantering och löpande besiktningar.

Teknik- och projektchef Thomas Mattsson

Thomas Mattsson
Projekt-/driftchef
I min roll har jag det övergripande ansvaret för den tekniska driften i våra fastigheter, övervaka det tekniska underhållet och hantera utvecklingen av fastighetsbeståndet för att uppfylla god kvalitet, driftsekonomi och satta miljömål. Detta innebär dels nära kontakt med våra tekniker och löpande kontakt och upphandling av våra entreprenörer.