Sök
Sök
Mina sidor

Sponsringspolicy

För oss är det viktigt att vara mer än ett bostadsföretag. Vår fasta övertygelse är att bostadsområden som kan erbjuda aktiviteter upplevs som mer levande och trygga. Därför kompletterar vi vår roll som fastighetsägare genom att stödja föreningar och verksamheter, som kan bidra till ökat liv och rörelse i våra bostadsområden. För såväl våra hyresgäster som andra. Genom att skapa större trivsel i våra boenden är vi samtidigt delaktiga i arbetet med att stärka Sala som varumärke.

Våra riktlinjer gällande sponsring

  • Vi sponsrar i huvudsak ickekommersiella föreningar och verksamheter.
  • De föreningar och verksamheter vi stödjer ska ha tydlig anknytning till våra bostadsområden och beröra många av våra hyresgäster.
  • Allt utvecklingsarbete ska utgå ifrån våra hyresgästers behov.
  • De föreningar och verksamheter vi stödjer ska bidra till ökat umgänge och aktivitet i våra bostadsområden.
  • De föreningar och verksamheter vi stödjer ska ha en värdegrund som stämmer överens med vår, speciellt gällande mångfald, integration, jämställdhet och trygghet.
  • Vi skriver endast sponsringsavtal ett år i taget.
  • Vi kräver motprestation i förhållande till sponsringens omfattning.

Ansökan
Salabostäders sponsorgrupp beslutar en gång om året hur och var sponsringspengen fördelas. Vill du ansöka gör du detta skriftligen. Sista ansökningsdag är 31 januari.


Här hittar du sponsringsansökan!

Blankett sponsringsansökan
Sponsringsansökan