Sök
Sök
Mina sidor

Vision

Vision
“Salabostäder skall vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet.”

För att uppnå vår vision är vår målsättning baserad på fyra perspektiv:
1. Kundperspektiv

 • Vi ska ha nöjda kunder.
 • Vi ska vara en bra beställare av tjänst (relation mellan beställare, utförare och kund skall fungera bra).
 • Vi ska ha en serviceinriktad personal.
 • Vi ska vara bra på kommunikation och information, både internt och externt.

2. Personalperspektiv

 • Korttidsfrånvaron ska vara mindre än 1,5%.
 • Arbetsrelaterad sjukskrivning ska vara 0%.
 • Vi ska ha en god lönenivå.
 • Vi ska ha nöjda medarbetare (mer än 95%).

3. Ekonomiskt perspektiv

 • Soliditeten ska senast 2017 uppgå till 10%.
 • Avkastningen ska vara minst 5% (bruttoresultat justerat till normalt underhåll, i förhållande till fastigheternas bokförda värde). 

4. Fastighetsperspektiv

 • Vakansnivån ska vara mindre än 2%.
 • Minskad energianvändning (Allmännyttans klimatinitiativ).
 • Vi ska stamrenovera minst 25 lägenheter per år.