Sök
Sök
Mina sidor

Miljöarbete

Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss på olika sätt när det gäller vår påverkan på miljön. Som ett led i det använder sedan lång tid inga fossila bränslen för uppvärmning av våra fastigheter. Vi har bytt ut 4 av våra fordon till elbilar och vi samarbetar med organisationer som främjar miljön.

Salabostäder samarbetar med Natur & Miljöboken

Vi är stolta över att vara med och bidra till miljöutbildning för Salas skolelever. Det är viktig kunskap som ger insikt om att även små förändringar i vårt beteende kan göra stor skillnad för vår natur och miljö.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.

Läs mer om Natur & Miljöboken härnaturomiljo sigill