Sök
Sök
Mina sidor

Miljöarbete

Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss på olika sätt när det gäller vår påverkan på miljön. Där det är fördelaktigt för oss samarbetar vi med olika organisationer för att påverka vår miljö positivt och för att själva lära oss att bli bättre.

Salabostäder har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ

Salabostäder AB är med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Du kan läsa mer om Allmännyttans klimainitiativ via länken till höger.

När det gäller fossilt bränsle till uppvärmning och fordon så är vi redan idag fossilfria i vår verksamhet.

Salabostäder samarbetar med Naturmiljöboken

 Vi är stolta över att vara med och bidra till miljöutbildning för Salas skolelever. Det är viktig kunskap som ger insikt om att även små förändringar i vårt beteende kan göra stor skillnad för vår natur och miljö.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.Läs mer om Natur & Miljöboken via länk till höger.

Övrigt miljöarbete som gjorts:

  • Vi använder sedan lång tid fjärrvärme för uppvärmning av våra fastigheter.
  • Genom samarbete med vårt energibolag SHE använder vi grön el och fjärrvärme utan fossilt bränsle.
  • Vi har under 2018 fasat ut diesel som drivmedel i våra transportfordon och använder nu endbart HVO i dessa. HVO är ett förnybart drivmedel som därigenom minskar vår miljöbelastning.
  • Vi har 4 eldrivna personbilar/servicebilar och 3 mindre eldrivna servicefordon
  •  All kemikaliehantering är föremål för översyn och till vår hjälp har vi där ett web-baserat system för att hålla ordning på kemikalier samt för uppdaterade säkerhetsdatablad till dessa.

naturomiljo sigill