Sök
Sök
Mina sidor

Direktbyte av lägenhet


När du är hyresgäst hos Salabostäder (och bott i lägenheten i minst ett år) kan du byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt (bifoga kopia av hyresrätt).

Direktbyte beviljas under förutsättningarna att du avstår din hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att bosätta sig permanent i respektive bytesobjekt.

Bilplats följer inte med vid lägenhetsbyte.

Vid direktbyte ska direktbytesblankett fyllas i och lämnas till vår kundtjänst. Anmälan om att byta lägenhet läggs då ut på vår hemsida www.salabostader.se under bytestorget.

Innan bytet kan ske ska besiktning utföras och eventuella skador ska betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske. I den nya lägenheten hos Salabostäder kan du inte göra anspråk på reparationer, tapetbyten eller målning. Direkta fel åtgärdas av Salabostäder. Avtalen ska vara påskrivna innan bytet kan ske.

I Jordabalken 12 kap § 35 finns mer information om byte.