Sök
Sök
Mina sidor

Villkor för att hyra bostad


Innan du registrerar dig måste du ta del av våra uthyrningsregler. Det rekommenderas att du läser igenom hela dokumentet i sin helhet.
Salabostäder har ett kösystem för alla sökande oavsett om du är befintlig hyresgäst eller blivande hyresgäst. Det finns tre typer av köer och det krävs en registrering för varje kö; bostad, fordonsplats och förråd/hobbyrum.
Observera att endast befintliga hyresgäster kan teckna avtal och hyra våra parkeringsplatser. Vid uppsägning av bostadsavtal sägs sidoavtal upp såsom parkeringsplats.

Det finns några villkor du som blivande hyresgäst måste uppfylla för att få skriva hyresavtal på lägenhet:

 • Du ska vara myndig (18 år).
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du har inga skulder till Salabostäder eller någon annan hyresvärd.
 • Du har inga betalningsanmärkningar eller obetalda skulder de senaste 12 månaderna.
 • Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd på lägenhetsadressen.
 • Antal personer som ska bo tillsammans måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Se tabell nedan.
 • Du kan endast vara avtalsinnehavare för en lägenhet åt gången.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring från och med hyresavtalets startdatum.

 

Inkomstvillkor

Du ska på Mina sidor, eller skriftligen lämna in, intyg på nettoinkomst som är minst
hyreskostnaden + normalbelopp/månad innan hyresavtalet undertecknas. Se tabell normalbelopp.
Nettoinkomsten ska sträcka sig minst ett halvår efter startdatum på hyresavtalet.

Intyget måste uppdateras var 6:e månad.

Vi godkänner följande inkomster och bidrag:

 • Tillsvidareanställning
 • Visstidsanställning/Vikariat/Tillfälligt arbete/Provanställing/Projektanställning
 • A-kassa (minst 180 dagar kvar)
 • Aktivitetsersättning, handikappersättning eller sjukersättning (förtidspension)
 • Pension och äldreförsörjning
 • Graviditetsersättning
 • Kapitalinkomst (räntor eller avkastning på eget kapital, ej likvida medel på banken)
 • Bostadstillägg (för pensionärer)
 • Bostadsbidrag/Underhållsstöd
 • Studiebidrag och studielån
 • Barnbidrag (för hemmavarande barn upp till 16 år)
 • Försörjningsstöd och tableringsersättning (styrkt av Sala kommun)

Med normalbelopp menas det belopp som Kronofogdemyndigheten beslutat om ska finnas kvar
efter att hyran är betald och som ska täcka dina vanliga levnadskostnader.

 

Inkomstvillkor – normalbelopp 2018

Ensamstående Vuxen

4814 kr

Sammanlevande makar eller sambor

7952 kr

Barn till och med 6 år

2554 kr

Barn 7 år och äldre

2940 kr

 

Exempel:

 • En vuxen som vill hyra lägenhet för 5000 kr/mån behöver uppvisa inkomst
  och bidrag för totalt 9 814 kr/mån efter skatt (netto).
 • Två vuxna med två barn över 7 år som vill hyra en lägenhet för 9000 kr/mån
  behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 22 832 kr efter skatt.
 • En ensamstående vuxen med två barn (4 och 8 år gamla) som vill hyra en lägenhet för 7000 kr/mån
  behöver uppvisa inkomst och bidrag för totalt 17 308 kr/mån efter skatt.

Din tidigare relation med Salabostäder
Det är viktigt att du skött din relation med Salabostäder under de senaste två åren.
Finns det något att anmärka på nekas du skriva hyresavtal samt spärras från att göra intresseanmälningar på lägenheter under två år.

En misskött relation kan vara:

 • Vanvård av lägenhet
 • Allvarliga störningar mit andra hyresgäster
 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Hot/våld mot Salabostäders personal som lett till polisanmälan
 • Verkställd avhysning
 • Övergiven lägenhet
 • Osanningsenligt intygande

Referenser från tidigare hyresvärd kan komma att begäras in vid undertecknande av hyresavtal.

Är du redan hyresgäst hos Salabostäder och vill byta lägenhet ska du ändå visa inkomstintyg
och inte ha några anmärkningar (upprepade störningar eller sena hyresbetalningar de senaste
6 månaderna) hos oss samt få en godkänd omflyttningsbesiktning.