Sök
Sök
Mina sidor

Policy


Salabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som är till för Sala kommuns nuvarande och framtida invånare. Salabostäder AB ska äga, utveckla och förvalta bostäder som upplevs trygga och attraktiva inom Sala kommun. Vår uthyrning präglas av öppenhet och att det finns tydliga riktlinjer som vi arbetar efter.

Kärnan i vår förmedling av bostäder är att den som stått längst i kö får erbjudande till att teckna hyresavtalet. Därtill ska uthyrningen ske på ett sådant sätt att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i bostadsområden äventyras. Vi ställer med anledning av det ett antal grundkrav gällande ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Det finns en åldersgräns på minst 16 år för att kunna registreras som bostadssökande i vår kö. För att kunna registrera dig krävs det att de lämnade uppgifterna är korrekta samt att en uppdatering av ansökan sker en gång i halvåret.

Förtur i kösystemet erbjuder vi när synnerliga skäl föreligger som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag. Merparten av förutrerna medges i samverkan med kommunen, föutom näringslivsförtur som Salabostäder AB hanterar själva.

Salabostäders styrelse