Sök
Sök
Mina sidor

Från förslag till hyresavtal

Förslag

Förslag är en upplysning där du får veta vilka lägenheter som sagts upp och som stämmer in på de önskemål du angett i din köprofil. Förslagen mailas dig förutsatt att du har registrerat en mailadress hos oss, men du hittar även förslagen på Mina sidor under Förslag. Om du vill gå på lägenhetsvisningar måste du aktivt göra intresseanmälningar för de objekt du är intresserad av.

Om du inte angett några önskemål får du inga förslag presenterade för dig.

Intresseanmälan

Du ska göra intresseanmälan på de objekt du finner intressanta, t ex de du fått förslag på, och som du vill titta lite närmare på vid en eventuell visning. Totalt får du ha fem intresseanmälningar igång samtidigt.

Varje lägenhet publiceras för intresseanmälan i fem dagar. Det kan i undantagsfall finnas lägenheter med kortare anmälningstid, en till två dagar, pga kort tid till inflyttningsdatum.

Tänk på, om du hyr din bostad idag, att uppsägningstiden för nuvarande hyresavtal och inflyttningsdatum för lägenheten du anmäler intresse på inte alltid är samma datum. Det kan få göra att du får lov att betala dubbla hyror under uppsägningstiden av din nuvarande bostad.

 Erbjudande

När sista anmälningsdagen för intresseanmälan förfallit skickas erbjudande angående visning ut till de sju sökande som har högst poäng (köpoäng + boendepoäng) förutsatt att inkomstintyg laddats upp på Mina sidor för den sökande. Har du inte möjlighet att ladda upp inkomstintyg själv kan du maila eller komma in med dem till oss så hjälper vi till med det.
Finns inte inkomstintyg när erbjudande för lägenhet du anmälat dig på ska skickas ut så går lägenheten vidare till annan sökande i kön.

Kontaktuppgifter för att boka tid för visning finns i erbjudandet du får för respektive objekt.

När du deltagit i visning svarar du 'Ja' eller 'Nej' på erbjudandet på Mina sidor.
OBS! Svar måste inkomma innan sista svarsdatum förfallit! Vid tre uteblivna svar kommer en spärr för intresseanmälan att läggas in automatiskt, spärren ligger kvar i 6 månader.

Den sökande som har högst poäng (köpoäng + boendepoäng) när svarstiden för erbjudandet har förfallit tilldelas hyresavtalet, förutsatt att kreditupplysningen är fri från skulder och inkomstintyg godkänt sedan tidigare.

Vid marknadsplats direkt får den sökande som har anmält intresse först ett erbjudandet angående tilldelat hyresavtal, förutsatt att kreditupplysningen är fri från skulder och inkomstintyg godkänt sedan tidigare.

Hyresavtal

Underteckna hyresavtalet
Salabostäder kontaktar dig, skriftligen via den kontaktväg du angivit i din kundanmälan eller via telefon, om du tilldelas lägenhet som du erbjudits.
OBS! Var noga med att notera vilket datum som angivits för att senast underteckna hyresavtalet! Det är din skyldighet att underteckna hyresavtalet i tid, annars går lägenheten till annan sökande. I regel handlar det om två-fyra vardagar. Inkomstintyg måste vid undertecknande av hyresavtalet finnas tillgängligt via dina Mina sidor eller också medtas till Salabostäders kundtjänst vid den bokade tiden för undertecknandet av hyresavtalet. Inget inkomstintyg = hyresavtalet går till annan sökande. Inkomst måste kunna styrkas minst sex månader framåt från hyresavtalets startdatum.

Så länge som du inte undertecknat hyresavtalet kan du ångra ditt 'Ja'-svar och tacka 'Nej' om du vill. Är hyresavtalet däremot redan utskrivet för att tid för undertecknande bokats med Salabostäder, och du sedan ångrar dig, så är dina poäng (köpoäng + boendepoäng) raderade och kan inte återfås.

Två personer på hyresavtalet
Ska både du och din partner stå med på hyresavtalet ska ni vara registrerade som medsökande till varandra på Mina sidor innan ni tilldelas lägenhet. Bådas poäng (köpoäng + boendepoäng) raderas vid undertecknande av hyresavtalet.

Ska person skrivas in på befintligt hyresavtal måste följande krav uppfyllas:

  • Personerna är makar eller registrerad partner.
  • Personerna har varit sammanboende enligt folkbokföringen i minst
    tre år och lever under äktenskapsliknande förhållanden.
  • Personen som skrivs in måste uppfylla de grundkrav gällande som Salabostäder har.

Den tillagda personens poäng (köpoäng + boendepoäng) raderas när den skrivs in på hyresavtalet.