Sök
Sök
Mina sidor

Förtur

Innan du registrerar dig måste du ta del av våra uthyrningsregler. Det rekommenderas att du läser igenom hela dokumentet i sin helhet.
Salabostäder har ett kösystem för alla sökande oavsett om du är befintlig hyresgäst eller blivande hyresgäst. Det finns tre typer av köer och det krävs en registrering för varje kö; bostad, fordonsplats och förråd/hobbyrum.

Salabostäder har inga separata förtursköer men kan bevilja förtur i vissa fall där vi har en viktig roll som samhällsaktör i Sala kommun.

Inom nedanstående tre områden kan Salabostäder eventuellt ge förtur:

  • Via samverkansavtal med Sala kommun.
  • Näringslivsförtur - beviljas när den sökande fått arbete i Sala och pendlingsavståndet är mer är 1,5 h enkel väg från ort till ort. Anställningen måste vara minst 75 % och sex månader framåt i tiden, med möjlighet till förlängning/tillsvidareanställning. Krav på att du är folkbokförd på lägenhetsadressen som du tilldelas. Ansökan om förtur ska komma in till Salabostäder innan anställningens början eller max en månad efter påbörjad anställning. Senare inkomna ansökningar behandlas inte.
  • Där befintlig hyresgäst blivit beviljad bostadsanpassning men där anpassningen inte är lämplig att uföra i den nuvarande lägenheten. Salabostäder erbjuder då en annan tillgänglig bostad.

Förtur är ingen akut lösning. Har du beviljats förtur innebär det inte att du får en bostad direkt eller att du är garanterad en bostad. En beviljad förtur är giltig sex månader eller tills dess att du får ett erbjudande förutsatt att du fortfarande uppfyller ovanstående krav. Tackar du nej till den erbjudna lägenheten är din förtur förbrukad.