Sök
Sök
Mina sidor

Hyresavtal


Hyresavtal

Underteckna hyresavtalet

Salabostäder kontaktar dig, skriftligen via den kontaktväg du angivit i din kundanmälan, om du tilldelas lägenhet som du erbjudits.
OBS! Var noga med att notera vilket datum som angivits för att senast underteckna hyresavtalet! Det är din skyldighet att underteckna hyresavtalet i tid, annars går lägenheten till annan sökande. I regel handlar det om två-fyra vardagar. Inkomstintyg måste vid undertecknande av hyresavtalet finnas tillgängligt via Mina sidor eller också medtas till Salabostäders kundtjänst vid den bokade tiden för undertecknandet av hyresavtalet. Inget inkomstintyg = hyresavtalet går till annan sökande. Inkomst måste kunna styrkas minst sex månader framåt från hyresavtalets startdatum. 

Avtalet är för dess fullbordan och bestånd villkorat av att du senast 7 dagar efter underskrift av avtal, uppvisar intyg om att uppsägning skett av tidigare bostadshyresavtal alternativt att försäljning av bostadsrätt/villa genomförd/påbörjad.  

Så länge som du inte undertecknat hyresavtalet kan du ångra ditt 'Ja'-svar och tacka 'Nej' om du vill. Är hyresavtalet däremot redan utskrivet för att tid för undertecknande bokats med Salabostäder, och du sedan ångrar dig, så är dina poäng (köpoäng + boendepoäng) raderade och kan inte återfås.