Sök
Sök
Mina sidor

Två personer på hyresavtalet


Två personer på hyresavtalet

Ska både du och din partner stå med på hyresavtalet ska ni vara registrerade som medsökande till varandra på Mina sidor innan ni tilldelas lägenhet. Bådas poäng (köpoäng + boendepoäng) raderas vid undertecknande av hyresavtalet.

Ska person skrivas in på befintligt hyresavtal måste följande krav uppfyllas:

  • Personerna är makar eller registrerad partner.
  • Personerna har varit sammanboende enligt folkbokföringen i minst
    tre år och lever under äktenskapsliknande förhållanden.
  • Personen som skrivs in måste uppfylla de grundkrav gällande som Salabostäder har.

Den tillagda personens poäng (köpoäng + boendepoäng) raderas när den skrivs in på hyresavtalet.